Výtvarná úderka


Explosionalismus – tvorba Vladimíra Boudníka z let 1947 – 1956 by ajuska
Listopad 21, 2007, 10:13 pm
Filed under: Aktuality, Andrea, Výtvarná úderka

Vladimír Boudník (1924 – 1968) byl českým umělcem, převážně grafikem, vystudoval grafickou školu. Vymyslel si svůj vlastní umělecký směr, který nazval Explosionalismus. Zakladem teorie byla „absolutizace vizuální asociace“. Asociace mu byla jedinou tvůrčí metodou. Vladimíra Boudníka provázela nelehká životní situace. Po absolvování grafické školy se odstěhoval od matky a bydlel na půdě, kde spal na skelné vatě a věci měl pouze na zemi. Začal pracovat v Kladenských hutích, kde se potkal s Bohumilem Hrabalem a stali se celoživotními přáteli. Několik let spolu dokonce bydleli v Libni. Hrabal postavu Boudníka ztvárnil ve svém díle a když bylo zfilmováno Věrou Chytilovou, tak si Vladimír Boudník zahrál sám sebe.

Na začátku tvořili skupinu explosionalistů vedle Boudníka ještě jeho dva spolužáci z grafické školy, ale nakonec jediným celoživotním a velmi zapáleným explosionalistou byl Boudník sám. Výstava se zaměřuje na první období stvoření, sformování myšlenek a první způsoby tvorby. Na přelomu 40. a 50. let, kdy to začínalo, spojoval Boudník výtvarnou a literární činnost a dokonce výtvarná stránka měla spíše doprovodný charakter (miniaturní kresby, dekalky, fotogramy). Důraz v těchto letech kladl hlavně na propagaci explosionalistických myšlenek, literární činnost (hlavně léta 1951 a 1952) a nejdůležitější pouliční akce, které předznamenávají happeningy. Při těchto akcích vyšel Boudník na ulici často v doprovodu přátel, vyhlédl si nějakou oprýskanou zeď a dorýváním a dotvářením skvrn a oprýskaných částí propagoval a ukazoval všemocnou sílu umění. Pozoroval diváky, kteří se zastavovali a apeloval na obrazotvornost a tvůrčí schopnost každého člověka, že umění může dělat každý. Poslední akce se konala v roce 1957 a celkem jich absolvoval něco přes 150. Tuto činnost provázel psaním manifestů a provolání (o explosionalismu, první manifest pochází z roku 1949), básní, drobných próz, deníků, dopisů (rozesílal přátelům, institucím i různým lidem – doprovázel kolážemi i jinými malými výtvarnými pokusy a převážně v nich obhajoval explosionalismus a abstraktivismus vůbec). V letech 1951 – 52 si založil vlastní samizdatovou edici, ale po roce 1952 se už literarní tvorbě skoro nevěnoval a psal jen dopisy a své deníky.  

Na výstavě jsou k vidění ukázky ze všech druhů tvorby jimž se v té době věnoval – ukázky matic k manifestům, manifesty, texty, dopisy, knihy, fotografie, fotogramy, kresby, grafiky – linoryt, suchá jehla, lept, dekalky,“flíčky“ – drobné dekalky, jako známky na dopisy velé, ježpoužíval ni dopisy i různě vlepoval(měl jich mnoho, ale různ rozdal, zachovale se jen málo), rovněž jsou promítány filmy (filmový záznam pouliční akce, film „Jedna Setina“ – určitá freska dojmů, vzpomínek a obrazů o Boudníkovi a jeho tvorbě), a k poslechu hraje rozhovor Boudníka s Vladislavem Merhautem. 

Explosionalismus se stal jádrem celé Boudníkovi tvorby. I když v roce 1956 přestal s happeningy a soustředil se na grafiku, tvořil ji na explosionalistickém základě – nejdříve aktivní a pak strukturální grafiku, monotypy, derealizace. Originalita jeho díla je dobově nezařaditelá a dodnes inspirující. Vladimír Boudník nasměroval jednu z cest české poválečné abstrakce.

Výstavu Explosionalismus mohou zájemci navštívit v Domě U Zlatého prstenu do 2. prosince 2007, otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.

info: www.ghmp.cz

Andrea

Reklamy


Pozvánka do Domu U Zlatého prstenu by ajuska
Listopad 21, 2007, 9:12 pm
Filed under: Aktuality, Andrea, Výtvarná úderka

Dům U Zlatého prstenu v těchto dnech nabízí svým návštěvníkům 3 výstavy, kterými se loučí se svou stávající podobou. Po skončení těchto výstav začne rekonstrukce objektu a jeho uzavření má trvati do jara následujícího roku, kdy bude rovněž nainstalována i nová expozice sbírek umění 2. poloviny 20. století až k umění současnému. Tyto tři výstavy nabízejí návštěvníkům takový výběr, z něhož si snad vybere každý, kdo se chce nostalgicky rozloučit se stávající, řekla bych velmi zdařilou podobou, či pokud ještě Dům U Zlatého prstenu nenavštívil, dobrou příležitost to napravit, než bude pro tuto podobu pozdě. Příležitost je pouze do 2. prosince 2007 a pak bude všechno jinak. A jak? To uvidíme.

Výstavy pořádané Galerií hlavního města Prahy v Domě U Zlatého prstenu (otevřeno út-ne 10 až 18 hodin):

Prostor pro intuici (17. 10. – 2. 12. 2007) – výstava současného umění, v němž se autoři zaměřují na prostor a jeho různé chápání, a k tomu používají jak klasická tak nová média, která lze nalézt v expozici vedle sebe

České umění 1938 – 1958 (3. 10. – 2. 12. 2007) – představuje málo známé a málo zmiňované období v českém umění – léta 2. světové války a léta poválečná

Explosionalismus – tvorba Vladimíra Boudníka z let 1947 – 1956 (3. 10. – 2. 12. 2007) – více příští pozvánka

více info: www.ghmp.cz

Andrea Zaostalí by ajuska
Listopad 12, 2007, 8:23 pm
Filed under: Aktuality, Andrea, Výtvarná úderka

V roce 1987 Svaz československých výtvarných umělců vyzval umělce k zakládání skupin. Začaly tak vznikat skupiny, převážně na základě přátelství jejích členů a generační blízkosti, neměli však jednotný program, sdružovali se, aby dali o sobě vědět. Z těchto popudů vznikla i skupina Zaostalí, úzká skupinka ze starší střední generace umělců, jež spojuje přátelství i společné zkušenosti umělecké a životní z avantgardní éry 60. let 20. století, společný vztah k evropské umělecké tradici a vzdor vůči povrchnosti a mělkosti tzv. konzumní kultury. Název skupiny – Zaostalí si zvolili záměrně provokativní, měl být chápán dadaisticko-ironicky. Mezi členy skupiny patří – sochař Hugo Demartiny, malíři Zdeněk Beran, Bedřich Dlouhý, Pavel Nešleha, architekt Karel Kouba a hudebník Jan Klusák.

 Poprvé se skupina prezentovala na Forum 88 v roce 1988 – neoficiální výstava soudobého českého a slovenského umění. Další jejich zajímavé vystoupení bylo na výstavě Situace 92 v Mánesu, kde navršili svá díla do jedné instalace v rohu místnosti na kopu – Hromada, zvaná též Obětiště. Tato instalace je spolu s dalšími staršími díly k vidění (video, fotografie,  objekty a malby)  i na stávající výstavě v Městské knihovně. Takovéto vyjádření patří k jejich typickému. Vyvolalo rozporuplné reakce, neboť zpochybnili tradiční estetické hodnoty.

 Výstava skupiny Zaostalí se koná  v 2. patře Městské knihovny do 25.11. 2007, a navštívit ji můžete od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. K vidění jsou, kromě několika starších děl, převážně díla ze současné tvorby členů skupiny. Vystavená jak sochařská, tak malířská díla, i kresby a návrhy architektonické doprovází hudbajediného hudebníka skupiny Jan Klusáka, jehož hudbu si můžete i v závěru výstavy vychutnat v pohodlném černém křesle.

AndreaDny evropského dědictví 2007 by ajuska
Srpen 29, 2007, 8:25 pm
Filed under: Akce, Aktuality, Andrea, Výtvarná úderka

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Téma letošního ročníku zní „Památky, řemesla a lidová kultura“. V české republice bude probíhat ve dnech 8. – 16. září a národní zahájení se uskuteční 8. – 9. září v Uherském Hradišti. Evropské zahájení proběhne 21. – 23. září v Srbském Bělehradě. Dny evropského dědictví si kladou za své hlavní cíle: zlepšování informovanosti o jiných kulturách, ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu, respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. Více o letošním ročníku najdete na: www.shscms.cz, mimo jiné i katalog akcí podle krajů, či úvodní slovo letošního ročníku.

V rámci Dnů evropského dědictví se bude probíhat bohatý doprovodný program ve stálých expozicích Národní galerie – v klášteře Sv. Jiří, v klášteře Sv. Anežky České, ve Šternbernském paláci, ve Veletržním paláci.

např: klášter Sv. Anežky České (expozice Středověkého umění v Čechách a Střední Evropě) – komentované prohlídky 8.9. v 15:00 – Apokryfní motivy v gotickém umění a 9.9. v 15:00 Gotické památky z Pražského hradu v Národní galerii, – pořad s dílnou pro děti a rodiče Sv. Václave, kníže náš 15.9. – 16. 9. od 14:30

Veletržní palác (expozice umění 19., 20. a 21. století) – komentované prohlídky 15.9. 14:00 Český lid a vesnice v umněí 19. století a 16. 9. 14:00 Lidové prvky v českém umění 20. století

Šternbernský palác (expozice evropského umění od antiky po baroko) – přednášky s dataprojekcí 8.9.  od 11:00 Ikony a jejich specifické postavení ve výtvarném umění a 9.9. od 11:00 Rembrandt, Hals, Goyen a Emil Filla

info na www.ngprague.cz

AndreaNatankujte umění na Benzínce! by Katka
Červenec 17, 2007, 2:28 pm
Filed under: Aktuality, Katka, Výtvarná úderka

Pokud pojedete na dovolenou nebo letní výlet přes město Slaný, nezapomeňte se zastavit na Benzínce. Tedy na té, kam vás chceme pozvat, natankujete pouze umění.

Benzínka je budova bývalé benzínové pumpy o třech místnostech, která se nachází u Slaného, na silnici 16, za bývalými kasárnami, asi 35 km od Prahy a v současné době slouží jako výstavní prostor alternativní galerie.

Za tímto projektem stojí Monika Sybolová, která působí jako lektorka v NG a umělec Ondřej Horák, kterého jste už mohli ve Výtvarné úderce před nějakou dobou slyšet.

Benzínka jakožto opuštěný betonový skelet uprostřed ničeho určený k zániku je zároveň prostorem otevřeným komukoliv a čemukoliv. Jak říkají autoři projektu, Benzínka je „na hranici města a krajiny, na kraji silnice, mezi betonem a poli, mezi hlavní a vedlejší cestou, mezi industriálem a venkovskou krajinou, mezi řidičem a umění.“

Výstavy se tu konají několikrát do roka, zejména v teplých měsících. Spojují různé druhy umění jako je performance, instalace, objekty, konceptuální umění, streetart; po vernisáži spojené se zajímavou akcí zůstávají díla v Benzínce podléhají působení času, návštěvníkům a dalším umělcům

Od 14. července tam svá díla zanechal Pavel Sterec. Pod názvem „Osobní ropná skvrna“ vystavuje objekty, instalace a fotografie a dokumentuje sérii domácích performancí s tématikou eko katastrof.
Více na: www.pavelsterec.info

Cílem Moniky Sybolové a Ondřeje Horáka je s minimálními náklady podporovat mladé umělce, projekty které pracují přímo s tímto nezvyklým prostorem, a také „vytvořit z Benzínky improvizovaný galerijní prostor prezentující umění nejen pro autory a návštěvníky, ale také pro projíždějící řidiče a procházející lidi tak, aby vystoupili z auta nebo se zastavili a zažili něco neočekávaného. Vytrhnout Benzínku z času rozpadání, oživit ji a dát ji na chvíli statut uměleckého bezčasí, jedinečnosti a ozvláštnění.“

Benzínka tak dokáže zprostředkovat dialog a setkávání mezi prostorem, lidmi, uměním a autory.

http://benzinka.ooz.hu

KatkaSugestivní zážitek generovaný Jennifer Steinkamp by Katka
Duben 12, 2007, 11:24 am
Filed under: Aktuality, Katka

dumaru

Zkuste si představit, že jste se ocitli uprostřed oceánu, v jeho rozbouřených vlnách, které nedovolují pohled na žádný obzor ani oblohu. V takové situaci člověk jenom doufá, že se stane něco, co ho zachrání, byť by to bylo nejnepravděpodobnější. Tentoo zážitek se snažila zprostředkovat americká umělkyně Jennifer Steinkamp na nedávné výstavě v San Jose Museum of Art v Kalifornii.

Jennifer Steinkamp se ve své tvorbě snaží zprostředkovávat silné příběhy, které se jí dotýkají. V úvodu přiblížená práce nazvaná „The Wreck of The Dumaru“ vychází z reálného příběhu, který se stal jejímu prastrýci. V roce 1918 ztroskotal obchodní parník po zásahu blesku. jeho posádka byla téměř měsíc zmítaná vlnami bez potravy, vody a vyhlídky na záchranu. Autorčin strýc zemřel po třinácti dnech utrpení v oceánu.

Ze stejné zkušenosti vychází i další práce nazvaná „A Sailor’s Life Is a Life for Me“. Zde je moře barevných vln ve stylu fauvistické krajiny, jak píše Miles, nebo dětského znázornění hor, směřujících v různých směrech. Klíčové je využití mnohonásobných projekcí. Každý projektor přebírá data vedlejších počítačů. To umožňuje multiplikovat stíny diváků, které se vykleslují na projekční plochy. Díky této skutečnosti se publikum stává aktivními účastníky i pasivními diváky.

Práce Jennifer Steinkamp se mohou jevit jako čistě abstraktní, ale obsahují literární nebo symbolické. To, co se může jevit jako květinová tapeta, na níž vlají jasně barevné girlandy z květin na tmavém pozadí, má hlubší významy. Tuto práci totiž nazvala Jimmy Carter. Nazvala ji tak v roce 2002 jako poctu Jimmi Cartrovi, který obdržel Nobelovu cenu míru. Christopher Miles v magazínu Art in America připomíná také fotografie protestujících v roce 1967, plnících zbraně květinami před Pentagonem. Tuto květinovou projekci lze tedy chápat také jako poselství míru v kontextu současného válečného konfliktu v Iráku.

jimmi carter

 


Christopher Miles uvádí, že k umění nových médií Jennifer Steinkamp přivedl na California Institute of Technology teoretik umění nových médií Gene Youngblood. Seznámil ji s umělci jako Oskar Fischinger, který na počátku 20. století experimentoval s novými technologiemi ve svých motion paintings (abstraktní animace) a s Edem Emshwillerem, průkopníkem na poli počítačově generované animace.

Více na jsteinkamp.com

Katka13. ročník soutěže GRAFIKA ROKU 2006 a 12. ročník CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA by ajuska
Březen 28, 2007, 8:17 am
Filed under: Aktuality, Andrea, Výtvarná úderka

Grafika roku je každoroční celostátní výstavní soutěž z oblasti umělecké grafiky určená českým žijícím autorům všech generací. Na návrh odborné poroty složené z kritiků umění, výtvarných umělců a pedagogů, pořadatelé udělují ceny v soutěžních kategoriích a speciální ceny. Letos bylo do soutěže zasláno 408 prací a vystaveno je v Clam-Gallasově paláci prací 215, v nichž se odráží žánrová i technická rozmanitost české grafiky. Pravidelně jsou udělovány ceny ve 4 statutárních kategoriích a 3 ceny za grafické techniky.

Přehled letošních cen:

  • hlavní kategorie – litografie Z adresáře od Mikoláše Axmanna
  • malý formát – barevný kombinovaný dřevořez Trojice od Jana Jemelky
  • studentská práce – škrábaná akvatinta Pradávná krajina od Lucie Novotné
  • autorská kniha -čestná cena poroty – kniha MY studentky Petry Krupíkové, 2 studentské práce – digitální technologie Sen o… Kateřiny Kozlíkové, a linoryt s autorským ofsetem Bouillabaise Darji Čančíkové

3 speciální ceny za grafické techniky:

  • hlubotisk – grafika Dvanáctkrát pomalu a tiše Jiřího Mikesky
  • lino – grafika Fikus a palma Jiřího Samka
  • digitální grafika – Vítěz II. Marka Sibinského

Letos udělena 1 čestná cena poroty a speciální peněžní cena za vyjímečná mezioborový výkon dílu na pomezí mezi ilustrací, komiksem a autorskou knihou – 14 barevných linorytů Byla panna, měla pána od Heleny Horálkové.

Cenu Vladimíra Boudníka získal Lubomír Přibyl, který se zabývá grafikou systematicky už od konce 50. let 20. století a svým výrazem snažícím se o krajní redukci jak v barvě – většinou monochromie černé či stříbrné, tak i tvarové – radikální geometrická abstrakce.

Výherní i soutěžní díla z grafiky roku i díla výherce ceny Vladimíra Boudníka můžete zhlédnout v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1, do 1. dubna 2007, každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

info: www.architekt.cz

Andrea