Výtvarná úderka


Explosionalismus – tvorba Vladimíra Boudníka z let 1947 – 1956
Listopad 21, 2007, 10:13 pm
Filed under: Aktuality, Andrea, Výtvarná úderka

Vladimír Boudník (1924 – 1968) byl českým umělcem, převážně grafikem, vystudoval grafickou školu. Vymyslel si svůj vlastní umělecký směr, který nazval Explosionalismus. Zakladem teorie byla „absolutizace vizuální asociace“. Asociace mu byla jedinou tvůrčí metodou. Vladimíra Boudníka provázela nelehká životní situace. Po absolvování grafické školy se odstěhoval od matky a bydlel na půdě, kde spal na skelné vatě a věci měl pouze na zemi. Začal pracovat v Kladenských hutích, kde se potkal s Bohumilem Hrabalem a stali se celoživotními přáteli. Několik let spolu dokonce bydleli v Libni. Hrabal postavu Boudníka ztvárnil ve svém díle a když bylo zfilmováno Věrou Chytilovou, tak si Vladimír Boudník zahrál sám sebe.

Na začátku tvořili skupinu explosionalistů vedle Boudníka ještě jeho dva spolužáci z grafické školy, ale nakonec jediným celoživotním a velmi zapáleným explosionalistou byl Boudník sám. Výstava se zaměřuje na první období stvoření, sformování myšlenek a první způsoby tvorby. Na přelomu 40. a 50. let, kdy to začínalo, spojoval Boudník výtvarnou a literární činnost a dokonce výtvarná stránka měla spíše doprovodný charakter (miniaturní kresby, dekalky, fotogramy). Důraz v těchto letech kladl hlavně na propagaci explosionalistických myšlenek, literární činnost (hlavně léta 1951 a 1952) a nejdůležitější pouliční akce, které předznamenávají happeningy. Při těchto akcích vyšel Boudník na ulici často v doprovodu přátel, vyhlédl si nějakou oprýskanou zeď a dorýváním a dotvářením skvrn a oprýskaných částí propagoval a ukazoval všemocnou sílu umění. Pozoroval diváky, kteří se zastavovali a apeloval na obrazotvornost a tvůrčí schopnost každého člověka, že umění může dělat každý. Poslední akce se konala v roce 1957 a celkem jich absolvoval něco přes 150. Tuto činnost provázel psaním manifestů a provolání (o explosionalismu, první manifest pochází z roku 1949), básní, drobných próz, deníků, dopisů (rozesílal přátelům, institucím i různým lidem – doprovázel kolážemi i jinými malými výtvarnými pokusy a převážně v nich obhajoval explosionalismus a abstraktivismus vůbec). V letech 1951 – 52 si založil vlastní samizdatovou edici, ale po roce 1952 se už literarní tvorbě skoro nevěnoval a psal jen dopisy a své deníky.  

Na výstavě jsou k vidění ukázky ze všech druhů tvorby jimž se v té době věnoval – ukázky matic k manifestům, manifesty, texty, dopisy, knihy, fotografie, fotogramy, kresby, grafiky – linoryt, suchá jehla, lept, dekalky,“flíčky“ – drobné dekalky, jako známky na dopisy velé, ježpoužíval ni dopisy i různě vlepoval(měl jich mnoho, ale různ rozdal, zachovale se jen málo), rovněž jsou promítány filmy (filmový záznam pouliční akce, film „Jedna Setina“ – určitá freska dojmů, vzpomínek a obrazů o Boudníkovi a jeho tvorbě), a k poslechu hraje rozhovor Boudníka s Vladislavem Merhautem. 

Explosionalismus se stal jádrem celé Boudníkovi tvorby. I když v roce 1956 přestal s happeningy a soustředil se na grafiku, tvořil ji na explosionalistickém základě – nejdříve aktivní a pak strukturální grafiku, monotypy, derealizace. Originalita jeho díla je dobově nezařaditelá a dodnes inspirující. Vladimír Boudník nasměroval jednu z cest české poválečné abstrakce.

Výstavu Explosionalismus mohou zájemci navštívit v Domě U Zlatého prstenu do 2. prosince 2007, otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.

info: www.ghmp.cz

Andrea

Reklamy


Pozvánka do Domu U Zlatého prstenu
Listopad 21, 2007, 9:12 pm
Filed under: Aktuality, Andrea, Výtvarná úderka

Dům U Zlatého prstenu v těchto dnech nabízí svým návštěvníkům 3 výstavy, kterými se loučí se svou stávající podobou. Po skončení těchto výstav začne rekonstrukce objektu a jeho uzavření má trvati do jara následujícího roku, kdy bude rovněž nainstalována i nová expozice sbírek umění 2. poloviny 20. století až k umění současnému. Tyto tři výstavy nabízejí návštěvníkům takový výběr, z něhož si snad vybere každý, kdo se chce nostalgicky rozloučit se stávající, řekla bych velmi zdařilou podobou, či pokud ještě Dům U Zlatého prstenu nenavštívil, dobrou příležitost to napravit, než bude pro tuto podobu pozdě. Příležitost je pouze do 2. prosince 2007 a pak bude všechno jinak. A jak? To uvidíme.

Výstavy pořádané Galerií hlavního města Prahy v Domě U Zlatého prstenu (otevřeno út-ne 10 až 18 hodin):

Prostor pro intuici (17. 10. – 2. 12. 2007) – výstava současného umění, v němž se autoři zaměřují na prostor a jeho různé chápání, a k tomu používají jak klasická tak nová média, která lze nalézt v expozici vedle sebe

České umění 1938 – 1958 (3. 10. – 2. 12. 2007) – představuje málo známé a málo zmiňované období v českém umění – léta 2. světové války a léta poválečná

Explosionalismus – tvorba Vladimíra Boudníka z let 1947 – 1956 (3. 10. – 2. 12. 2007) – více příští pozvánka

více info: www.ghmp.cz

Andrea Umění Koreje
Listopad 13, 2007, 7:47 am
Filed under: Andrea, Výtvarná úderka

Korejské umění je ve sbírkách asijského umění velmi vzácně zastoupeno v porovnání s jinými asijskými kulturami (např. japonskou či čínskou), a to po celém světě, ale rovněž i u nás. Tento fakt vyplývá z nepříznivého historického vývoje Koree ve 20. století, neprezentovala svou kulturu. Korejská kultura je velmi stará, sahá až do hloubky 3000 let, stejně jako kultura jejích asijských sousedů Japonska a Číny.

Česká veřejnost má nyní jedinečnou příležitost zhlédnout něco z nám obvykle nedostupného kulturního dědictví minulosti Koreje. Národní muzeum Koreje v Soulu zapůjčilo do Národní galerie v Praze kolekci asi 70 uměleckých artefaktů, jež dokumentují svébytnost, krásu a jedinečnost Korejského umění. Tato zápůjčka je na 2 roky, po něž bude možno se setkat s reprezentativní sbírkou Korejského umění ve střední Evropě. Výstava je součástí projektu Poznáváme Koreu 2007, který má za cíl hlubší poznání korejské kultury.

Národní galerie umístila tuto dlouhodobou výstavu do prostor zámku Zbraslav, čímž na čas obohatila stálou expozici asijského umění. Expozice seznamuje s tradicí korejské keramiky, seladonů (zelené kameninové skvosty z 12. – 14. století), porcelánu, výrobků z kovů, dřěva, textilu, s malbou a sohařstvím. Toto zaměření na korejské řemeslo od doby bronzové po 20. století vyplývá z povahy Muzea v Soulu, které bylo založeno 1908.

Expozice na zámku Zbraslav je rozdělena do dvou sálů. První je architektonicky koncipovaný jako Korejský poloostrov a představuje vývoj korejské keramiky. Výrobní techniky kameninu i porcelán převzali sice Korejci z Číny, ale obohatili a přetvořili keramiku do svébytné podoby. Typické korejské estetické kvality jsou bezprostřednost, živost, prostota a strohá elegance. Druhý sál je zaměřen na duchovní svět Korejců, který byl ovlivněn budhistickou vírou a neokonfuciánstvím. Jsou zde umístěny rituální předměty z bronzu, textilie, vybavení pracoven, artefakty z kovů, dřeva, papíru.

Výstavu Korejského umění na zámku Zbraslav mohou návštěvníci vidět od 16. června 2007 do 17. května 2009, otevřeno je každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

info z tiskové zprávy Národní Galerie, více na www.ngprague.cz

AndreaZaostalí
Listopad 12, 2007, 8:23 pm
Filed under: Aktuality, Andrea, Výtvarná úderka

V roce 1987 Svaz československých výtvarných umělců vyzval umělce k zakládání skupin. Začaly tak vznikat skupiny, převážně na základě přátelství jejích členů a generační blízkosti, neměli však jednotný program, sdružovali se, aby dali o sobě vědět. Z těchto popudů vznikla i skupina Zaostalí, úzká skupinka ze starší střední generace umělců, jež spojuje přátelství i společné zkušenosti umělecké a životní z avantgardní éry 60. let 20. století, společný vztah k evropské umělecké tradici a vzdor vůči povrchnosti a mělkosti tzv. konzumní kultury. Název skupiny – Zaostalí si zvolili záměrně provokativní, měl být chápán dadaisticko-ironicky. Mezi členy skupiny patří – sochař Hugo Demartiny, malíři Zdeněk Beran, Bedřich Dlouhý, Pavel Nešleha, architekt Karel Kouba a hudebník Jan Klusák.

 Poprvé se skupina prezentovala na Forum 88 v roce 1988 – neoficiální výstava soudobého českého a slovenského umění. Další jejich zajímavé vystoupení bylo na výstavě Situace 92 v Mánesu, kde navršili svá díla do jedné instalace v rohu místnosti na kopu – Hromada, zvaná též Obětiště. Tato instalace je spolu s dalšími staršími díly k vidění (video, fotografie,  objekty a malby)  i na stávající výstavě v Městské knihovně. Takovéto vyjádření patří k jejich typickému. Vyvolalo rozporuplné reakce, neboť zpochybnili tradiční estetické hodnoty.

 Výstava skupiny Zaostalí se koná  v 2. patře Městské knihovny do 25.11. 2007, a navštívit ji můžete od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. K vidění jsou, kromě několika starších děl, převážně díla ze současné tvorby členů skupiny. Vystavená jak sochařská, tak malířská díla, i kresby a návrhy architektonické doprovází hudbajediného hudebníka skupiny Jan Klusáka, jehož hudbu si můžete i v závěru výstavy vychutnat v pohodlném černém křesle.

AndreaDny evropského dědictví 2007
Srpen 29, 2007, 8:25 pm
Filed under: Akce, Aktuality, Andrea, Výtvarná úderka

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Téma letošního ročníku zní „Památky, řemesla a lidová kultura“. V české republice bude probíhat ve dnech 8. – 16. září a národní zahájení se uskuteční 8. – 9. září v Uherském Hradišti. Evropské zahájení proběhne 21. – 23. září v Srbském Bělehradě. Dny evropského dědictví si kladou za své hlavní cíle: zlepšování informovanosti o jiných kulturách, ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu, respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. Více o letošním ročníku najdete na: www.shscms.cz, mimo jiné i katalog akcí podle krajů, či úvodní slovo letošního ročníku.

V rámci Dnů evropského dědictví se bude probíhat bohatý doprovodný program ve stálých expozicích Národní galerie – v klášteře Sv. Jiří, v klášteře Sv. Anežky České, ve Šternbernském paláci, ve Veletržním paláci.

např: klášter Sv. Anežky České (expozice Středověkého umění v Čechách a Střední Evropě) – komentované prohlídky 8.9. v 15:00 – Apokryfní motivy v gotickém umění a 9.9. v 15:00 Gotické památky z Pražského hradu v Národní galerii, – pořad s dílnou pro děti a rodiče Sv. Václave, kníže náš 15.9. – 16. 9. od 14:30

Veletržní palác (expozice umění 19., 20. a 21. století) – komentované prohlídky 15.9. 14:00 Český lid a vesnice v umněí 19. století a 16. 9. 14:00 Lidové prvky v českém umění 20. století

Šternbernský palác (expozice evropského umění od antiky po baroko) – přednášky s dataprojekcí 8.9.  od 11:00 Ikony a jejich specifické postavení ve výtvarném umění a 9.9. od 11:00 Rembrandt, Hals, Goyen a Emil Filla

info na www.ngprague.cz

AndreaZbyněk Baladrán – Slovník
Květen 11, 2007, 8:06 am
Filed under: Andrea, Výtvarná úderka

Zbyněk Baladrán absolvoval Dějiny umění na FF UK a Akademii výtvarných umění (ateliéry – vizuální komunikace, malby, nových médií), je jedním ze zakladatelů galerie Display, několikrát se dostal mezi finalisty ceny Jindřicha Chalupeckého. Po období tvoření konceptuálních instalací a objektů se Zbyněk Baladrán dostává k tvorbě videí – krátkých filmů sestříhaných z archivních materiálů, ze starých filmových nahrávek ze 30. až 80. let 20. století. Vytváří nový způsob interpretace minulosti a ukazuje tak další možné pohledy na ni. Od roku 2004 připojuje do svých filmů psaný komnetář, který však částečně zakrývá.

Výstava Zbyňka Baladrána Slovník, díla z posledních let, je k vidění v 2. patře Staroměstské radnice do 10. června, každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

info: www.ghmp.cz

AndreaVýstavy v Českém muzeu výtvarných umění
Květen 11, 2007, 7:52 am
Filed under: Andrea, Výtvarná úderka

České muzeum výtvaných umění se nachází v Husově ulici 19 – 21, na Praze 1, otevřeno mají od úterý do neděle od 10 – do 18 hodin. Do 17. června se zde konají dvě výstavy – Výročí Osmy a Pavel Makov – Zahrady.

Výročí Osmy je výstava pořádaná ke 100. výročí konání první výstavy skupiny Osma (od 18. 4. – 18. 5. 1907), jež chce být jejím připomenutím. K vidění jsou zde malířská díla tehdejších členů této skupiny – Emila Filly, Bedřicha Feigla, Maxe Horba, Bohumila Kubišty, Otakara Kubína, Emila Pittermanna-Longena, Willyho Novaka a Antonína Procházky. Výstava po Pražském představení se poputuje do Pardubic (22.6. – 9. 9.)

Osma byla první významnou uměleckou skupinou v Čechách. Její členové se snažili v Čechách prorážet cestu uměleckým tendencím expresionistickým, fauvistickým a kubistickým. Byla manifestačním gestem nastupující mladé generace. její umělci neměli společný program, spojovalo je mládí a s tím spojený prostest proti zastaralému umění. Z dokumentace první výstavy se zachovalo málo, jen seznam vystavujících, ale neví se jaká díla vystavovali. Výstava tak není kopií tehdejší výstavy, ale spíše připomenutím a představuje reprezentační výběry díla umělců Osmy. První výstavě předcházeli cesty do zahraničí některých umělců, jež je postrčili a přesvědčili o cestě moderního umění.

Výstava Pavel Makov – Zahrady se v ČMVU představuje v rámci cyklu Alternativy v prostorách románského sklepení. Pavel Makov se narodil v Petrohradě, žije a pracuje v Charkově na Ukrajině. Zabývá se instalační a grafickou tvorbou. Jako zásadní mu vyvstává otázka místa jako utopického ohniska totožnosti a paměti. Ve sklepení ČMVU představuje svůj nejnovější projekt Zahrady, jež vnímá jako jedinečné a dramatické koncepce všech lidí, jako ústřední metaforu lidského života.

info: www.cmvu.cz

Andrea