Výtvarná úderka


Zůstane to mezi námi by Katka
Srpen 30, 2007, 12:44 pm
Filed under: Katka, Výtvarná úderka

Zatímco v Karlín Hall probíhá Praguebiennale 3, v Karlín Studios nedaleko odtud začala další přehlídka současného vizuálního umění. Výstava nazvaná „Zůstane to mezi námi“ představuje tvorbu mladých umělkyň a umělců, komentující sociální struktury, politické a kulturní paradoxy, konvence a jejich hranice. Ve svých artefaktech, akcích a performance se zaměřují také na společenské rituály i genius loci konkrétního místa.

Globální politikou a ekonomikou se zabívají Tammo Rist a Jakob Zoche stojící za projektem Transnational Republik. Vytvořili tak funkční model virtuálního státu. Jejich nadnárodní republika má ambici regulovat doposud neregulovatelnou globální ekonomiku. Prostředky toho jsou vlastní měna, ústava a 4176 aktivních občanů.

Na struktury fungování trhu s uměním, galerijního provozu a roli umění ve společnosti reaguje Peter Maukš Voda představuje kampaň MAUKŠMAX, v které spojuje marketingové strategie s prezentací vlastních výtvarných děl. Vypracoval si vlastní rukopis a rétoriku, kterou se přátelsky vnucuje publiku.

Tomáš Svoboda vystavuje korespondenci s kulturními institucemi v České republice. S důsledností zaměstnance statistického úřadu svůj pokus o spolupráci s některou z uměleckých galerií.

Fotbalu na profesionální úrovni i lokální podívané a všemu co k tomu patří včetně konfliktů se věnuje nezvykle mnoho autorů. Například Klára Tasovská ve svém videofilmu „Rekonstrukce“ rozebírá šarvátku dvou amatérských fotbalových mužstev. Ve videu Anetty Mony Chisy a Lucie Tkáčové hráči ŠK Slovanu Bratislava místo míče hrají hru o život s hamletovskou lebkou.

Umění jako prostředek k vytvoření určité události nebo situace slouží Gabriele Horákové, která využila obraz jako záminku – příčinu pro velké rodinné setkání.

Genius loci se stává ústředním tématem například Romanu Štětinovi, který vytvořil sérii pohlednic z dnes už neexistujících vsí v severozápadních Čechách. Pohlednice byly odeslané na autentické adresy. Na výstavě vystavuje ty, které se mu vrátily nedoručené zpět.

Tomáš Moravec reaguje na prostředí podzemí Karlínské haly.

Dominik Gajarský objevil ve svém podnájmu opuštěný fotografický archiv původního majitele bytu. Z negativů nazvětšoval fotky pro malou komorní výstavu v bytě jako poctu činorodému inženýrovi – amatérskému umělci.

Média a to, jakým způsobem ovlivňují naše vnímání světa a podílejí se tak na vytváření simulakra slovy Jeana Baudrillarda reflektuje například Adéla Babanová, která pracuje s jazykem rozhlasu. Využívá absenci obrazu a mate posluchače.

Ve svém projektu „On TV“ z roku 2004 se Dorota Kenderová infiltrovala do zpravodajství komerční televize a opakovaně se objevovala za moderátorem televizního vstupu.

Michal Moravčík sestavil extrakt „estetiky domova 80. let“ a umístil tyto neobillboardy na dnešní reklamní plochy.

K účelu této výstavy dodává její kurátor Dušan Zahoranský, že „cílem vystavených prací není získat definitivní podobu – stát se galerijním objektem. Pracují s odstupem a ponechávají si neuchopitelný tvar. Tato poetika nepřesnosti má podobnou vlastnost jako vůně nebo zápach, které jsou sice neviditelné, ale dokážou neznámý prostor velmi dobře zaplnit a tím popsat.

výstava Zůstane to mezi námi potrvá do: 2. 9. 2007

Karlín studios najdete v Křižíkově ulici č. 34

a také na http://www.karlinstudios.cz

 Katka

Reklamy


Dny evropského dědictví 2007 by ajuska
Srpen 29, 2007, 8:25 pm
Filed under: Akce, Aktuality, Andrea, Výtvarná úderka

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Téma letošního ročníku zní „Památky, řemesla a lidová kultura“. V české republice bude probíhat ve dnech 8. – 16. září a národní zahájení se uskuteční 8. – 9. září v Uherském Hradišti. Evropské zahájení proběhne 21. – 23. září v Srbském Bělehradě. Dny evropského dědictví si kladou za své hlavní cíle: zlepšování informovanosti o jiných kulturách, ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu, respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. Více o letošním ročníku najdete na: www.shscms.cz, mimo jiné i katalog akcí podle krajů, či úvodní slovo letošního ročníku.

V rámci Dnů evropského dědictví se bude probíhat bohatý doprovodný program ve stálých expozicích Národní galerie – v klášteře Sv. Jiří, v klášteře Sv. Anežky České, ve Šternbernském paláci, ve Veletržním paláci.

např: klášter Sv. Anežky České (expozice Středověkého umění v Čechách a Střední Evropě) – komentované prohlídky 8.9. v 15:00 – Apokryfní motivy v gotickém umění a 9.9. v 15:00 Gotické památky z Pražského hradu v Národní galerii, – pořad s dílnou pro děti a rodiče Sv. Václave, kníže náš 15.9. – 16. 9. od 14:30

Veletržní palác (expozice umění 19., 20. a 21. století) – komentované prohlídky 15.9. 14:00 Český lid a vesnice v umněí 19. století a 16. 9. 14:00 Lidové prvky v českém umění 20. století

Šternbernský palác (expozice evropského umění od antiky po baroko) – přednášky s dataprojekcí 8.9.  od 11:00 Ikony a jejich specifické postavení ve výtvarném umění a 9.9. od 11:00 Rembrandt, Hals, Goyen a Emil Filla

info na www.ngprague.cz

Andrea