Výtvarná úderka


Neo Rauch a pokračující sny by Katka
Květen 24, 2007, 9:09 pm
Filed under: Katka, Výtvarná úderka

Dnešní pozvánka vás zavede do podivného světa Neo Raucha. Takto velká samostatná výstava tohoto německého malíře probíhá v Čechách poprvé a to v Galerii Rudolfinum. Tvorba Neo Raucha, narozeného v roce 1960 v Lipsku, je ovlivněná jeho životem ve východním Německu a estetikou tehdejšího vizuálního prostředí. Čerpá také z reklamy 50. a 60. let ve Spojených Státech, a jednotlivé záběry dává do souvislostí skrze průhledy vyvolávající závrať, nebo podivné hromady beztvaré hmoty. Často se jakoby skrytě objeví fantazijní zvířata, možná z jiné planety nebo zmutované z budoucnosti. Katastrofálním dojmem působí i holé pláně, komíny a továrny na kdoví co. Jeho malby jsou mnohovrstevnaté, působí jako neuspořádané sny, které ve vás přesto zanechají hluboký dojem. Některé momenty jakoby se zjevovaly jen tak mimochodem, zahlédnuté koutkem oka. Jedním z Rauchových zásadních témat je člověk, který je zasazen do postindustriální odcizené krajiny a zabývá se podivnou, neidentifikovatelnou činností.

Výstava s názvem Neo Rauch: Neue Rollen potrvá do 5. srpna
Doprovází ji komentované prohlídky, které začínají v Masarykově pracovně. V červnu to bude 6 a 21., vždy v 16:30.
A pokud se budete chtít podívat na výstavu v pozdních hodinách a zdarma, pak si počkejte na Pražskou muzejní noc. Je to už čtvrtý ročník populární akce, kdy se ve večerních hodinách otevírají výstavní prostory všech velkých pražských muzeí a galerií.
16. 6. 2007, od 18:00
Více informací se dozvíte na www.galerierudolfinum.cz

Katka

Reklamy


Hrubý domácí produkt a záchranný kruh by Katka
Květen 14, 2007, 3:22 pm
Filed under: Katka, Výtvarná úderka

Jak se vyvíjí český a slovenský Hrubý Domácí Produkt? Jako odpověď slouží právě probíhající výstava ve 2. patře Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze.

Zdá se, že skvěle. Obchody jsou plné zboží, nepřeberné množství produktů platíme kreditkami a vypadá to, že nejdůležitější je dobře vypadat. Jinak tento stav prožívají bankéři a manažeři, jinak umělci, kteří se v tomto prostředí musí také naučit pohybovat.

Krištof Kintera, který se ve své tvorbě dlouhodobě zaměřuje na současné klima pragmatismu a spotřeby, dostal nabídku připravit výstavu, která by dnešní svět věcí a konzumunějak reflektovala. Takovou nabídku samozřejmě neodmítl a požádal pěknou řádku umělců a umělkyň, kteří se už někdy těmito fenomeny zabývali. Kriticky, ironicky, s rezignací i s humorem.

Tato pestrá výstava je spíše než hloubkovou sondou zrcadlením toho, v čem žijeme. Světa plného „top-class last minute bonus mega šancí, úvěrových gold karet, hypoték, kontrolních útržků, nevratných záloh s omezenou akontací a operativních leasingů.“ Naštěstí současně vzniká umění, které nám podává záchranný kruh. Vzniká ve svobodě, z odstupu, reflektuje i provokuje. Pomáhá nám nadechnout se a vnímat dnešní situaci s nadhledem.

 Tomas Svoboda  Josef Bolf  Mc postel 

Do svobodného prostředí umění se můžete přijít osvěžit do 2. patra Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze do 19. srpna, otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

více: ghmp

KatkaZbyněk Baladrán – Slovník by ajuska
Květen 11, 2007, 8:06 am
Filed under: Andrea, Výtvarná úderka

Zbyněk Baladrán absolvoval Dějiny umění na FF UK a Akademii výtvarných umění (ateliéry – vizuální komunikace, malby, nových médií), je jedním ze zakladatelů galerie Display, několikrát se dostal mezi finalisty ceny Jindřicha Chalupeckého. Po období tvoření konceptuálních instalací a objektů se Zbyněk Baladrán dostává k tvorbě videí – krátkých filmů sestříhaných z archivních materiálů, ze starých filmových nahrávek ze 30. až 80. let 20. století. Vytváří nový způsob interpretace minulosti a ukazuje tak další možné pohledy na ni. Od roku 2004 připojuje do svých filmů psaný komnetář, který však částečně zakrývá.

Výstava Zbyňka Baladrána Slovník, díla z posledních let, je k vidění v 2. patře Staroměstské radnice do 10. června, každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

info: www.ghmp.cz

AndreaVýstavy v Českém muzeu výtvarných umění by ajuska
Květen 11, 2007, 7:52 am
Filed under: Andrea, Výtvarná úderka

České muzeum výtvaných umění se nachází v Husově ulici 19 – 21, na Praze 1, otevřeno mají od úterý do neděle od 10 – do 18 hodin. Do 17. června se zde konají dvě výstavy – Výročí Osmy a Pavel Makov – Zahrady.

Výročí Osmy je výstava pořádaná ke 100. výročí konání první výstavy skupiny Osma (od 18. 4. – 18. 5. 1907), jež chce být jejím připomenutím. K vidění jsou zde malířská díla tehdejších členů této skupiny – Emila Filly, Bedřicha Feigla, Maxe Horba, Bohumila Kubišty, Otakara Kubína, Emila Pittermanna-Longena, Willyho Novaka a Antonína Procházky. Výstava po Pražském představení se poputuje do Pardubic (22.6. – 9. 9.)

Osma byla první významnou uměleckou skupinou v Čechách. Její členové se snažili v Čechách prorážet cestu uměleckým tendencím expresionistickým, fauvistickým a kubistickým. Byla manifestačním gestem nastupující mladé generace. její umělci neměli společný program, spojovalo je mládí a s tím spojený prostest proti zastaralému umění. Z dokumentace první výstavy se zachovalo málo, jen seznam vystavujících, ale neví se jaká díla vystavovali. Výstava tak není kopií tehdejší výstavy, ale spíše připomenutím a představuje reprezentační výběry díla umělců Osmy. První výstavě předcházeli cesty do zahraničí některých umělců, jež je postrčili a přesvědčili o cestě moderního umění.

Výstava Pavel Makov – Zahrady se v ČMVU představuje v rámci cyklu Alternativy v prostorách románského sklepení. Pavel Makov se narodil v Petrohradě, žije a pracuje v Charkově na Ukrajině. Zabývá se instalační a grafickou tvorbou. Jako zásadní mu vyvstává otázka místa jako utopického ohniska totožnosti a paměti. Ve sklepení ČMVU představuje svůj nejnovější projekt Zahrady, jež vnímá jako jedinečné a dramatické koncepce všech lidí, jako ústřední metaforu lidského života.

info: www.cmvu.cz

AndreaProměny krajiny Lukáše Machalického by Katka
Květen 9, 2007, 9:00 pm
Filed under: Katka, Výtvarná úderka

Nedávno vzniklá nová galerie přímo pod žižkovským vysílačem – CIANT – začíná prezentovat mladé české umělce pracující s novými technologiemi v rámci cykluu Souřadnice. Od 9. května, kdy proběhne vernisáž, budete moci navštívit enviromentálně laděnou videoinstalaci MAP Lukáše Machalického.

V tomto projektu se Lukáš pokouší uchopit proměny krajiny. Prostředí, ve kterém žijem, se proměňujdíky zásahům člověka ať už přímo nebo nepřímo, ale také díkypřirozeným přírodním procesům.

Lukáš se zaměřil na takové fenomeny, jako je zvětrávání hor, tání ledovců, změna klimatu, ale i rozšiřováníuhelných pánví a urbanismus. Projekt nazvaný MAP je založený na principu videoprojekce na reliéfní mapy. Geografické celky jsou na mapě vytržené z kontextu a neodpovídají původnímu povrchu. Tím, jak vzniká nesoulad, by měla celá instalace fungovat slovy Lukáše Machalického jako „takový výrazný enviromentální a ekologický apel“.

Lukáš Machalický studuje VŠUP prostorovou tvorbu a ve své práci se věnuje především videoartu. Projekt, který bude k vidění v Galerii CIANT navazuje volně na předchozí instalaci Tetris, ve které zkoumal mnohem drobnější proměny prostředí,v němž žijeme, které nás ovšem také nějak determinují. Například to, jak na panelovém sídlišti blikají podobně televize v oknech.

Výstava Lukáše Machalického v Galerii CIANT bude probíhat od 9. 5. do 2. 6. 2007
více informací o Lukáši Machalickém a jeho tvorbě na www.ctrlartdel.net
a o Galerii CIANT na www.ciant.cz
a pokud budete mít čas, 15. 5. v 19:30 tu Lukáš svou tvorbu představí osobně

KatkaVáclav Tikal – Retrospektiva by ajuska
Květen 2, 2007, 8:31 am
Filed under: Andrea, Výtvarná úderka

Výstava Václava Tikala v Galerii u Betlémské kaple se snaží představit průřezem jeho výtvarnou tvorbu a koná se u příležitosti vydání první monografie Vácalava Tikala. Václav Tikal (1906 – 1965) byl částečně autodidakt a nedělní malíř, studoval na Akademii dálkově od roku 1937 do jejího zavření za války. Václav Tikal patří mezi přední představitele poválečného českého surrealismu.

Václav Tikal je jedinou osobností generační mezihry českého surrealismu, k němuž se dostal ve své tvorbě až později, za války. Svou mentalitou i výtvarným projevem ho lze řadit k romantikům – krajinářům, krajina je pro něj stav duše. Na pozadí krajin se mu promítají kruté výjevy i fragmenty lidským těl, v období války a po ní. V jeho dílech dominuje lyrismus a nostalgie po zázračném. Tikalovi jsou surrealistickými vzory Salvator Dalí a Georgio de Chiriko. Uprostřed války patří do skupiny, která se utvoří kolem sborníku Roztrhané panenky, když se seznamuje s Karlem Teigem a dalšími surrealisty. Po válce ve změněném složení pokračuje skupina pod názvem Ra, do roku 1948 oficiálně poté ilegálně. Když umírá Karel Teige je Tikal natolik otřesen, že se ztahuje do ústraní a přestává na několik let skoro malovat. Věnuje se designu keramiky a porcelánu. Vrátí se ke skupině až v roce 1958, kdy se sekupuje kolem sborníků Objekt. V Tikalově tvorbě se objevuje tápání, nové hledání a vyrovnávání se s abstrakcí. Využíval jak imaginativní tak i konstruktivní prvky, organicky propojoval geometrii i přírodní prvky.

Na výstavě jsou k vidění díla od roku 1942 do Tikalovi smrti roku 1965. Vystavena jsou díla jak typicky surrealistická, jež tvořil za války a po ní ve skupině Ra, i díla pozdní už ovlivněná informelem ze 60. let. Kromě maleb a grafiky jsou vystaveny i ukázky keramiky.Výstava v Galerii u Betlémské kaple je prodejní, otevřena denně od 10 do 18 hodin a koná se do 6. května 2007.

info: www.galerieonline.cz

Andrea