Výtvarná úderka


Design se opět usídlil ve Veletržním paláci by Katka
Duben 29, 2007, 8:43 pm
Filed under: Katka, Výtvarná úderka

img_0032-small.jpgsmallcinskyplakat.jpg

Minulý týden v rámci veletrhu Art & Interior začalo ve Veletržním paláci Národní galerie hned několik výstav zaměřených na design a architekturu.

Když o milánském veletrhu psal ve svém eseji Umberto Eco, všímá si zvláštní vlastnosti veletrhu designu. Píše, že veletrh je chrámem, kde zboží ztrácí svou konkrétní individualitu a stává se řadou znaků. které spíš souvisí s horečnatými a přemrštěnými emocemi. Vzbuzuje v nás touhu vlastnit tyto předměty, které nás učiní lepšími.

Veletrh Art & Interior skončil, zákazníci i firmy jsou více či méně spokojeni, jak se jejich prezentace podařila. Druhá část této akce však trvá dál. Jsou jimi výstavy Lotyšské architektury, rodinných domů českých stavařů a architektů, Českého skla v době mizerie a iluzí, tedy mezi lety 1945 a 1980, dále Čínského grafického designu, a architektonických realizací Františka Cubra a jeho žáků.

 

Výstava Lotyšská architektura představuje nejlepší práce lotyšských architektů za poslední dva roky, které získaly prestižní ocenění Lotyšské asociace architektů.

Na tuto výstavu v respiriu 5. patra Veletržního paláce plynule navazuje výstava František Cubr a jeho žáci. František Cubr byl spoluautorem čs. pavilónu na EXPO 58 v Bruselu, interiérů Laterny magiky v Praze (1959), interiétu čs. pavilónu EXPO 67 V Montrealu (1965-67), budovy čs. velvyslanectví v Athénách, žižkovské věženebo také studentského městečka na Strahově.

Výstava Českého skla představuje ucelený soubor moderního skla až do 23. 9. 2007.

Zajímavou sekcí je expozice Čínského grafického designu. Je ochutnávkou tvorby čínských grafiků, ilustrující vývoj země a oboru v posledních více než dvaceti letech. Představuje plakáty, loga, obaly, přebaly knih i návrhy pro Olympijské hry 2008 v Beijingu.

Čínští grafici, ačkoliv vnímají a přejímají myšlenky a vlivy ze zahraničí, nezapomínají ani na svou starobylou a úctyhodnou kulturní tradici. Vynalézavým využitím bohatých a pestrobarevných čínských vzorů a prvků mohou svými pracemi ztělesnit současné a kosmopolitní rysy, stejně jako moudrost tradičního čínského myšlení a názorů.

Více info naleznete na www.artinterior.cz

výstavy potrvají do 3. června a 23. září.

Katka

Reklamy


MINIMALISMUS A POEZIE JAPONSKÉHO PLAKÁTU by Katka
Duben 27, 2007, 9:46 am
Filed under: Katka, Výtvarná úderka

japonsky plakat

V současném světě takzvaného informačního věku je většina lidí každodenně konfrontována s různými reklamními
sděleními, bilboardy a plakáty. Nejrůznější firmy a instituce se pomocí marketingových strategií snaží upoutat pozornost kolemjdoucích a vrýt se jim do paměti. Často se tak ovšem stává nějakým vtíravým sloganem nebo zarážejícím grafickým designem. Více zaujmout však mohou kvalitně zpracované plakáty, dobrý design, invenční řešení a estetická kvalita.

Putovní výstava nazvaná Japonský plakát – dnes v Uměleckoprůmyslovém muzeu přibližuje podobu grafického designu v Japonsku. Jeho estetika je na první pohled výjimečná a nezaměnitelná. Čím to?

JEDNOTA PROTIKLADŮ

Japonsko je zemí s bohatou tradicí výtvarné kultury. Grafický design tu čerpá z dlouholeté tradiční kresby a kaligrafie a její specifické estetiky. Při úvahách o japonské tvorbě však nelze opomenout vlivy západního světa a technologického i ekonomického rozvoje. Japonský grafický design je odrazem setkávání se protikladů nejen tradiční kultury se západní, ale také rukodělné preciznosti s nejnovějšími technologiemi, rafinovanosti a jednoduché přímočařosti.

Tento dialogový charakter japonského grafického designu je společný mladým tvůrcům i generaci „starých mistrů“. A dokazuje to i právě probíhající výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Díky jeho spolupráci s mnichovskou Die Neue Sammlung a s největší japonskou tiskárenskou společností Dai Nippon Printing Co., Ltd., Tokyo, bylo možné představit jak díla mladých grafiků tak i klasiků slavného klubu JAAC (Japan Advertising Artists Club), který se zasloužil o uznání plakátu jako uměleckého média.

Přestože výstava zahrnuje tyto dvě generace designérů, kurátor výstavy Radim Vondráček je nijak neodděluje a jejich tvorbu prezentuje vedle sebe. Tento koncept odhaluje, jak současně působí tvorba „starých mistrů“ a zároveň jak mladí grafici invenčně pracují s tradiční estetikou a technikou.

MIMOSMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

Stěžejním momentem, kterému dává koncepce mísení vyniknout, je ovšem společný základ japonského grafického designu. Narozdíl od západního světa zaměřeného na marketing, se Japonci více pokoušejí vyjádřit své nitro a duchovní obsah vycházející ze smyslového vnímání. Slovy kurátora Radima Vondráčka, „..plakát nechápou jako pouhé reklamní sdělení zhotovené na zakázku, ale pojímají jej jako individuální formu vyjádření samotných tvůrců.“

Transcendentální obsahy přitom často vyjadřují minimalistickými prostředky nebo detaily. Častým motivem se stávají také biomorfní tvary, barvy přírody nebo pastelové barvy, navozující duševní klid. Mnoha plakátům je vlastní specifický vtip, expresivita sdělení nebo silná vizualita.

ZAMĚŘENÍ NA DETAIL

Japonské vnímání obrazu a textu dokreslují také detaily doplňující výstavu. Jsou to popisky seskládané do sloupce, evokující japonské písmo nebo katalog, který obsahuje esej Hiroshi Kashiwagiho a ukázky s medailony jednotlivých tvůrců, sestavený na japonský způsob, tedy „zezadu dopředu“. Dále se na výstavě kromě plakátů prezentují tradiční šátky furoshiki a jejich specifické vázání, které dříve umožňovalo přenášení věcí a dodnes je to tradiční způsob balení dárků. Umocnit zážitek mohou kaleidoskopy nebo miniaturní japonská zahrada.

KatkaTAKUMI ENDO a nové vnímání textu by Katka
Duben 16, 2007, 9:04 pm
Filed under: Katka, Výtvarná úderka

CIANT, mezinárodní centrum pro umění a nové technologie, otevřel minulý týden vlastní výstavní prostory a to kousek od naší redakce pod Žižkovskou věží v ulici Křížkovského. Výstavou TypeTrace byl zahájený výstavní cyklus, který bude mapovat umění nových médií z mimoevropských zemí.

Současná výstava TypeTrace od japonského umělce TAKUMI ENDO do Prahy doputovala po výstavách v Tokiu a Paříži.

takumi endo

Na této výstavě si budete moci zažít novým způsobem proces psaní na klávesnici. Že už toho máte dost ve škole nebo v práci? Psaní díky interaktivní instalaci Takumi Enda se stává prostředkem schopným zachytit pravdivěji žitou řeč. Tato aplikace umožňuje při psaní zohledňovat zpoždění mezi jednotlivými údery a podle toho je přetváří do různé vizuální reprezentace. Čím déle trvá slovo napsat, tím větším fontem bude zobrazeno. Přepisem sdělení se ztrácí jeho autenticita, která se tímto přizpůsobováním se rychlosti toku myšlenek navrací.

Takumi Endo pro projekt TypeTrace navíc sestrojil speciální
kinetickou klávesnici, která je synchronizována s aplikací a sama znovu
vyťukává všechny údery na základě záznamu původního psaní.

V Galerii CIANT nainstaloval Takumi Endo ještě počítačový terminál dalšího projektu, nazvaného Phonetica. Phonetica je interdisciplinární projekt zaměřený na zkoumání diverzity i podobnosti lidské řeči v globálním měřítku. Cílem tohoto projektu je vytvořit počítačový program, který by zahrnoval slovníkovou a encyklopedickou databázi. ta by umožnila nalézt slova a věty, které mohou mít odlišné významy, ale v různých jazycích znějí stejně. Znamená to, že až vyrazíte v létě za dobrodružstvím do vzdálených krajin, nebuďte ukvapení, až se vám bude zdát, že slyšíte češtinu.
http://www.phonethica.net

Otevřeno ÚT-SO 17 – 21, NE 15 – 19
do 5. května
Více: www.ciant.cz/gallery/

KatkaLawrencw Ferlinghetti – Obrazy a básně by ajuska
Duben 14, 2007, 6:53 am
Filed under: Andrea, Výtvarná úderka

Lawrence Ferlinghetti je známý jako spisovatel, své obrazy tvoří však stejně dlouho jako poesii. Jeho výtvarná činnost byla neznámá až do roku 1980, kdy ho jako malíře objevila kurátorka Rita Bottomsová a uspořádala mu výstavu. Výtvarné dílo Ferlinghettiho je těžko zařaditelné, díla se pohybují od čisté figurace až po krajní emotivní expresionismus. Nejvlastnější polohou Ferlinghettiho je sociálně angažovaná malba. Často ve svých obarzech používá písma i celých básnických motivů. Tvorba básnická a malířská u něj vznikají vedle sebe, ale prolínají se námětově. Častými motivy jsou láska a sex, sociální – ženská práva, svobody občanů, válečná politika. Lawrence Ferlinghetti je členem mezinárodního hnutí Fluxus.

Výstava Obrazy a básně se koná v Domě u zlatého prstenu do 13. května 2007. Otevřeno je každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. V Domě u zlatého prstenu se také koná výstava Karla Malicha – Grafiky a kresby do 27. května 2007 a je zde umístěna stálá expozice českého umění 20. století.

info: www.ghmp.cz

AndreaSugestivní zážitek generovaný Jennifer Steinkamp by Katka
Duben 12, 2007, 11:24 am
Filed under: Aktuality, Katka

dumaru

Zkuste si představit, že jste se ocitli uprostřed oceánu, v jeho rozbouřených vlnách, které nedovolují pohled na žádný obzor ani oblohu. V takové situaci člověk jenom doufá, že se stane něco, co ho zachrání, byť by to bylo nejnepravděpodobnější. Tentoo zážitek se snažila zprostředkovat americká umělkyně Jennifer Steinkamp na nedávné výstavě v San Jose Museum of Art v Kalifornii.

Jennifer Steinkamp se ve své tvorbě snaží zprostředkovávat silné příběhy, které se jí dotýkají. V úvodu přiblížená práce nazvaná „The Wreck of The Dumaru“ vychází z reálného příběhu, který se stal jejímu prastrýci. V roce 1918 ztroskotal obchodní parník po zásahu blesku. jeho posádka byla téměř měsíc zmítaná vlnami bez potravy, vody a vyhlídky na záchranu. Autorčin strýc zemřel po třinácti dnech utrpení v oceánu.

Ze stejné zkušenosti vychází i další práce nazvaná „A Sailor’s Life Is a Life for Me“. Zde je moře barevných vln ve stylu fauvistické krajiny, jak píše Miles, nebo dětského znázornění hor, směřujících v různých směrech. Klíčové je využití mnohonásobných projekcí. Každý projektor přebírá data vedlejších počítačů. To umožňuje multiplikovat stíny diváků, které se vykleslují na projekční plochy. Díky této skutečnosti se publikum stává aktivními účastníky i pasivními diváky.

Práce Jennifer Steinkamp se mohou jevit jako čistě abstraktní, ale obsahují literární nebo symbolické. To, co se může jevit jako květinová tapeta, na níž vlají jasně barevné girlandy z květin na tmavém pozadí, má hlubší významy. Tuto práci totiž nazvala Jimmy Carter. Nazvala ji tak v roce 2002 jako poctu Jimmi Cartrovi, který obdržel Nobelovu cenu míru. Christopher Miles v magazínu Art in America připomíná také fotografie protestujících v roce 1967, plnících zbraně květinami před Pentagonem. Tuto květinovou projekci lze tedy chápat také jako poselství míru v kontextu současného válečného konfliktu v Iráku.

jimmi carter

 


Christopher Miles uvádí, že k umění nových médií Jennifer Steinkamp přivedl na California Institute of Technology teoretik umění nových médií Gene Youngblood. Seznámil ji s umělci jako Oskar Fischinger, který na počátku 20. století experimentoval s novými technologiemi ve svých motion paintings (abstraktní animace) a s Edem Emshwillerem, průkopníkem na poli počítačově generované animace.

Více na jsteinkamp.com

KatkaRezavé květy – Čestmír Suška by ajuska
Duben 5, 2007, 6:49 am
Filed under: Andrea, Výtvarná úderka

Obrovské jakoby utkané krajky působí Suškovi skulptury. Avšak jsou ze železa, vyrobené ze starých rezavých cisteren. Ve velkých prostorách bývalé tovární haly v Karlíně působí impozantně a doslova sem patří, jsou na svém místě. Čestmír Suška se považuje za recyklátora, používá železný šrot a vdechuje mu nový život. Z vyřazených obřích pivovarských citeren, používaných ve smíchovském pivovaru dříve na hektolitry piva, vykouzlil své monumentální skulptury. Čestmír Suška je bývalým členem výtvarné skupiny Tvrdohlaví, pracoval už s celou škálou různých materiálů, velmi úspěšně se dřevem a sklem. Od začátku 90. let se Suška zabývá vztahem vnějšího a vnitřního prostoru sochy, což se projevuje i v cisternových skulpturách s dekorativním vzorem.

Čestmír Suška svá monumentální díla vytváří venku, na zahradě u hangáru v Řeporyjích, kde zřídil i Sochařské studio BUBEC, pro sebe a další umělce. Tuto halu získal díky místnímu úřadu, za což se zavázali k pomoci při rekonstruování a zvelebování veřejných prostranství v Řeporyjích. Už se účastnili rekonstrukce areálu školy, místní park získal skulptury na hraní pro děti a další místa ozdobily díla Čestmíra Sušky a jeho kolegů ze studia Bubec.

Výstavu Rezavé květy můžete navštívit v Thámově hale v Thámově ulici 14 v Karlíně denně od 14 do 19 hodin do 25.4. 2007.

info: www.bubec.cz, www.suska.cz

Andrea