Výtvarná úderka


Slezsko, perla v České koruně by ajuska
Únor 27, 2007, 7:31 pm
Filed under: Výtvarná úderka

Výstava Slezsko, perla v České koruně je součástí rozsáhlého projektu, jež se snaží představit Slezsko jako klíčovou kulturní oblast střední Evropy, jejíž historické dědictví je společné třem národům – českému, německému a polskému. Expozice přibližuje umělecké a kulturně historické vztahy českých zemí a Slezska.

Slezsko je významná historická země, jejíž knížectví tvořila po dlouhou dobu součást Zemí koruny české. Slezsko v té době sousedilo s Polskem, Uhrami, Braniborskem, Moravou, Čechami i dvojí Lužicí a stalo se křižovatkou myšlenkových proudů. Tato výstava přibližuje vzájemné umělecké kontakty českých zemí a Slezska v průběhu 14. až 18. století.

Expozice se zaměřuje na 3 období velkého rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů.

1.Zlatá doba Lucemburků – Tato část je věnována období vrcholné a pozdní gotiky (1360 – 1430) a k vidění jsou zde např. všechny desky gotického oltáře z Vyššího Brodu (ty jsou jinak rozděleny a chovány v Praze a Budapešti).

2. V lesku rudolfínské Prahy – část zaměřená na dobu rudolfínského manýrismu (1576 – 1612). Nejcennější památkou, jež zde můžete vidět je bronzový Kristus u sloupu od Adriena de Vries.

3. Barokní okázalost klášterů a paláců – Třetí část ukazuje éru vrcholného baroka od ukončení 30. leté války po připojení většiny Slezska k Prusku (1648 – 1740). Zde můžete nalézt díla barokních mistrů – Ferdinanda maxmiliána Brokofa, Petra Brandla, Václava Vavřince Reinera a dalších.

Na této výstavě se představuje okolo 400 exponátů, díla malířská, kresby, grafiky, iluminované rukopisy, ukázky uměleckého řemesla, památky archivní a numizmatické. To vše můžete navštívit ve Valdštejnské jízdárně do 9. dubna 2007, každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

K výstavě se koná mnoho doprovodných programů (uvádím jen některé, více nejdete na internetových stránkách)

nedělní komentované prohlídky od 15 hodin – 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4.,

čtvrteční přednášky od 16:30

1.3. – Kultura doby baroka v Čechách a ve Slezsku

22.3. – Olivetská hora z Olomouce a bratři van Eyckové

info: www.ngprague.cz (zde naleznete ještě samostatné podstránky k této výstavě)

Andrea

Reklamy


Czech Grand Design by Katka
Únor 25, 2007, 10:03 pm
Filed under: Akce, Aktuality, Výtvarná úderka

Včera 24. února byly ve Dvořákově síni Rudolfina vyhlášené Výroční ceny Akademie designu ČR pro nejlepší designéry, výrobce a prodejce roku 2006.

Designérem roku za produktový design se stal Jiří Pelcl za soubor nápojového skla Vicenza a za jídelní a nápojovou porcelánovou soupravu Bohemia White.
Designérem roku za oděvní design se stal Muset Fashion Design za obě letošní kolekce XXY a „příběhy bot“.
Designérem roku za grafický design je Tomáš Machek/ Side 2 (Luděk Kubík, Karel Haloun) za vytvoření logotypu České Republiky
Módním fotografem roku byl zvolen Salim Issa a Štěpánka Stein za vytvoření série módních fotografií pro Muset fashion design a Sistersconspiracy a za sérii fotografií pro časopis Blok.
Objevem roku byl prohlášený Petr Korecký za porcelánový set „Do tmy“ určený pro nevidomé a zrakově postižené.
Prodejcem roku se stal Qubus za podporu českého designu a jeho pravidelnou prezentaci v zahraničí.
Výrobce roku jsou Sklárny Květná
a do Síně slávy vstoupil Stanislav Lachman, podle jehož návrhu byly vytvořené mnohé předměty, které si pamatují vaše rodiče i babičky.

Od 27. 2. do 4. 3. bude zároveň probíhat výstava všech nominovaných a oceněných tvůrců, studií a firem v Uměleckoprůmyslovém muzeu. A protože bude trvat jen několik dní, nenechte si tuto přehlídku ujít.

Vstup na výstavu je zdarma

Jiri PelclMuset fashion designSide 2Issa Stein14.jpgSklárna KvětnáSide 2Stanislav Lachman

více info:
Czech Grand Design
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

KatkaTerry Haass – Grafika by ajuska
Únor 20, 2007, 10:17 am
Filed under: Výtvarná úderka

Terry Haass se narodila v Českém Těšíně roku 1923, ale po obsazení Sudet opustila s matkou a bratrem zemi kvůli židovskému původu. Nejdříve se usadili v Paříži, kde Terry zahájila studia na École des Beaux-Arts, avšak po vypuknutí 2. světové války, emigrovali do USA. V New Yorku získala Terry Haass stipendium na Art Student’s League. Při svém desetiletém pobytu v Americe Terry studovala umění, pracovala v proslulém Ateliéru 17 (veden grafikem S.W. Hayterem) a setkávala se s představiteli abstraktního expresionismu např. Jackson Pollock, Willem de Kooning. Roku 1950 začíná Terry Haass vyučovat grafiku na New York City College a stává se pro ni tvůrčně inspirující setkání s Albertem Einsteinem a jeho teorií prostoru a času.

Roku 1951 se vrací do Paříže a pracuje v ateliéru Rogera Lacouriera na Montmartru. Setkává se s P. Picassem, J. Miró, A. Massonem a dalšími umělci. Vedle své tvůrčí práce studuje Terry  archeologii a po získání diplomu se účastní výzkumů v Turecku, Libanonu, Afghánistánu i jinde. Poznatky z archeologických výzkumů se odráží v jejím díle výtvarném i v literární činnosti. V 60. letech se zabývá výtvarnou tvorbou a archeologií a od počátku 70. let se zaměřuje především na umění -malbu, grafiku, plastiky z plexiskla a oceli.

Díla Terry Haass jsou zastoupena v předních světových galeriích např. v Museum of Modern Art v New Yorku, ve Victoria and Albert Museum v Londýně, v Museé d’Art Moderne de la Vile Paris v Paříži, i v mnoha dalších. V Praze v Galerii Litera na Karlínském náměstí 13, na Praze 8 jsou do 2. března k vidění grafiky této umělkyně, nyní žijící a tvořící v Paříži. Výstavu můžete navštívit od pondělí do pátku od 12 do 18 hodin.

info: www.literanavratil.cz

Andrea  Sperm, Here2Here a Drawn by Katka
Únor 19, 2007, 10:31 am
Filed under: Akce, Výtvarná úderka

V rámci 2. ročníku festivalu Sperm, zaměřeného na hudbu, zvuk a vizuální umění, se v experimentálním prostoru NoD v Roxy uskutečňuje výstava nazvaná Here2Here. A ve středu 21. 2. dostane prostor také interaktivní instalace Drawn Zachary Liebermanna, kterou zorganizovalo Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie CIANT

Výstava Here2Here představuje díla nejen českých umělců,využívajících ke svému uměleckému vyjádření zvukové i vizuální prostředky. Prostor NoD se transformuje v rozhlasové studio a zvukovou laboratoř.

Na výstavě se podílí Milan Guštar, který vystudoval fakultu elektroniky a informatiky v Ostravě a na jeho multimediálních instalacích je to znát. Zabývá se algoritmickou kompozicí, sonifikací, modelováním a simulací a teorií tónových soustav. Lukáš Hájek vystudoval grafický design a multimédia v Sydney, věuje se videu a zanikajícím médiím jako je teletext, performacím a multimediálním instalacím. Multimédiím se věnuje také Tomáš Hrůz, dvojice umělců Earweego se zabývá mj. konstrukcí vlastních analogových nástrojů a instalací. Knut Auferman zkoumá vztah mezi rostlinami, slunečním zářením a zvukem ve svých „Plantworks“ a Jakob Kierkegaard zkoumá zvuky v přírodním prostředí a architektuře.

Tuto audiovizuální výstavu doplní ve středu 21. 2. instalace Zachary Liebermanna nazvaná Drawn. je složená z ukázek použití imaginativního sofware, jehož pomocí může uživatel pouhýma rukama manipulovat s objekty nakreslenými na obyčejném papíře. Rozhovor se Zachary Liebermanem, který poskytl CIANT zde interview-with-zachary-liebermancz.pdf


drawn_l.jpg

více info o Drawn na thesystemis.com

a o výstavě a festivalu Sperm na www.sperm.cz

KatkaVýstavy končící v neděli 18. února – stojící za zhlédnutí by ajuska
Únor 13, 2007, 9:52 am
Filed under: Aktuality

V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880 – 1914

Výstava výtvarných děl spojených s dekadencí a jejími náladami na přelomu 19. a 20. století v českých zemích, je ke zhlédnutí ještě do 18. února v Obecním domě, od 10 do 18 hodin.

info:www.obecnidum.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta multimediální komunikace – Ateliér reklamní fotografie

Výstava z cyklu Šestka, představující postupně šest fotografických ateliérů na šesti Vysokých školách v České republice, vystavuje do 18. února v Pražském domě fotografie na Václavském náměstí 31 díla z Ateliéru reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Otevřeno je denně od 11 do 18 hodin. 

info:www.php-gallery.cz

Karel Malich -Grafiky, kresby

Výstava z tvorby Karla Malicha v Domě u zlatého prstenu končí také 18. února. Více informací na našich stránkách v sekci Výtvarná úderka.

AndreaKarel Malich- Grafiky, kresby by ajuska
Únor 13, 2007, 9:40 am
Filed under: Výtvarná úderka

V Domě u zlatého prstenu představuje Galerie hlavního města Prahy samostatný komorní soubor prací na papíru českého umělce Karla Malicha. K vidění je reprezentativní výběr rané grafiky z 60. let a kreseb z 1. poloviny 80. let 20. století.

Grafiky z 60. let reflektují Malichův vztah ke krajině a způsobu vnímání onoho mikrosvěta, jejž jej v mládí obklopoval.Tato díla vycházejí z osobního prožitku rodiště a okolí, avšak přetransformovaně do geometrických prvků a linií. Symbolem se stává holický kopec i v další tvorbě používaný. krajiny tvoří kompozice na pomezí lyrické abstrakce s důležitiou symbolikou kruhu. Z 1. poloviny 80. let jsou k vidění převážně pastely, představující stěžejní etapu tvorby Karla Malicha. V nich přehodnocuje realitu světa do subjektivních vizí. Figurální kresby z let 1980-1985 provází téma hospod a lidí v nich . Tento volný soubor pastelů nese název Za stolem. Druhý soubor se soustředí na zachycení světelných událostí.

Výstava grafik a kreseb Karla Malicha je otevřena v Domě u zlatého prstenu, který najdete v Týnské 6 na Praze 1(u Staroměstského náměstí) do 18.2. 2007 a otevřeno je každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

info: www.ghmp.cz

AndreaAutovize by Katka
Únor 6, 2007, 11:51 am
Filed under: Výtvarná úderka

Výstava Autovize představuje práce čtveřice provokujících a osobitých umělců – Ondřeje Brodyho, Viktora Freša, Jiřího Skály a Evžena Šimery.

Jednotlivé projekty nespojuje nějaké konkrétní téma ani formální prostředky. Název Autovize spíše evokuje, že záměrem bylo představit tyto umělce, kteří spolu studovali v jednom ateliéru na pražské AVU, v jejich individuálním výrazu. Autovize je reflexí autonomních pohledů na aktuální témata současného umění. Jiří Skála a Evžen Šimera se zamýšlejí nad podstatou uměleckého díla, Viktor Frešo naráží na osobní prožívání umělce a Ondřej Brody dost svérázným způsobem kritizuje fungování umělecké scény.

Jiří Skála na výstavě představuje video Harmony Corruption, demonstrující radikální destrukci samotného statutu obrazu. Hlavní a jediný aktér projekce opakovaně přemisťuje a rámuje bílá prázdná plátna.
Evžen Šimera rekonstruuje černobílé fotografie Markéty Othové a převádí je ve fotografie barevné. Textové tabule Viktora Freša obsahují otevřené sugestivní návody, jak se chovat v různých krizových životních situacích. Co dělám, když mě opustí přítelkyně, Co dělám, když pochybuji o svém umění, Co dělám, když jsem v tíživé finanční situaci…Tyto texty nejsou pouhým analyticky pojatým autoportrétem, neboť zároveň plní funkci specifické arteterapie – pro samotného umělce i pro druhé. Umělci se někdy cítí frustrovaní, protože jejich kreativní potenciál je využíván jen k „zvýšení slávy kurátora“. To dost nekonvenčně vyjadřuje Ondřej Brody ve videu nazvaném Vylízání kurátorova zadku.

do 25. 3.
Galerie Hlavního města Prahy
2. patro Staroměstské radnice
otevřeno: denně mimo pondělí 9-17 hodin

Katka