Výtvarná úderka


Křičte ústa!Předpoklady expresionismu by ajuska
Leden 30, 2007, 2:51 pm
Filed under: Výtvarná úderka

Tradičně je expresionismus v českém prostředí spojován se skupinou Osma a s jejich současníky (B.Kubišta, E.Filla, J.Zrzavý, J.Váchal, V.Špála…). Tato výstava se však zaměřuje na expresionistické tendence v dílech jak současníků skupiny Osma a Osmy, tak také v dílech jejich předchůdců, starší generace na přelomu 19. a 20. století (F.Bílek, J.Preisler, A.Slavíček, F.Kupka, L.Šaloun, B.Kafka..). Už u generace přelomu století jsou patrné zárodky onoho radikálního expresionistického výrazu. Výstava se zaměřuje na expresionistické tendence prostřednictvím otázky týkající se původních motivací, pomocí zkoumání dobových souvislostí, vlivů filosofických, uměleckoteoretických koncepcí. Velký vliv měli na tuto dobu a její umělce jak filosofie Arthura Schopenhauera a Friedricha Nietscheho, tak literatura Dostojevského či Tolstoje. Toto vše se promítalo do vztahu umělce k jeho tvorbě a k sobě samému, načež se to projevovalo právě v jeho dílech. Společným prvkem všech expresionistických tendencí je právě napětí, pociťované jak v rychle se rozvíjející společnosti, tak v dílech jejích umělců a filosofů.

Na výstavě jsou v přímé konfrontaci vedle sebe díla starší i mladší generace a jsou prezentována v samostatných tématických kapitolách. Těchto kapitol je sedm a každá začíná stručným upřesňujícím úvodním článkem. První kapitola má název Dobové napětí a definování expresionistického názoru, druhá Strhni závoj!, třetí Tíseň těla, čtvrtá K expresi směřující já, pátá Exprese napětí: barva-tvar-gesto-exaltace, šestá Napětí v tématu a poslední sedmá Forma-deformace-syntéza. Ve výstavních prostorách lze najít i chronologický přehled dobových událostí souvisejících s expresionistickými tendencemi nebo vystavenými umělci, o nichž se lze dozvědět základní informace na jedné popsané stěně galerie.

Podle názvů jednotlivých kapitol výstavy si lze snadno odvodit, že k vidění je v Městské knihovně na Mariánském náměstí na Praze 1, velký soubor různorodých děl, od velmi sugestivních autoportrétů, přes výrazně barevné krajinky a momentky z nočního městského života, k náboženským a tématickým obrazům až k výrazově vypjatým sochám. Výstavu Křičte ústa! Předpolady expresionismu v druhém patře Městské knihovny můžete navštívit kromě pondělí od 10 do 18 hodin až do 4. března 2007.

Info: www.ghmp.cz

Doprovodné programy:

21.2. 2007 – středa od 16:00 – kurátorská prohlídka výstavy s Marií Rakušanovou

8.2. 2007 – čtvrtek od 16:00 v Městské knihovně přednáška Petra Wittlicha Expresivn ía expresionistická „tíseň těla“

21.2. 2007 – středa v 16:00 v Měststké knihovně přednáška Vojtěcha Lahody Cesta k expresionismu: od vnějšku do nitra

lektorské výklady k výstavě – /terky 6., 13., 20., 27., a čtvrtky 8., 15., 22., vždy v 16:00 v Městské knihovně

Andrea

Reklamy


Hans-Peter Feldmann: Foto by ajuska
Leden 23, 2007, 9:31 am
Filed under: Výtvarná úderka

Galerie Langhans pořádá první samostatnou výstavu v Čechách Hans-Petera Feldmanna, významného německého konceptuálního umělce. V prostorách galerie jsou k vidění umělcovi práce od konce 60. let až do současnosti. Hans-Peter Feldmann dosáhl významného postavení v umění už v 70. letech, účastnil se Documenty 5 a 6 v Kasselu, ale i doposud je zván k významným projektům současného umění, např. Benátské bienále 2003.

V galerii jsou k vidění ukázky umělcových knižních projektů (Obrázky), v nich shromažďuje archivní identický fotografický materiál různého původu. Také můžete vidět Feldmannovi foto série – časové série (fotky nějaké činnosti, vzniklé rychlým mačkáním spoušti fotoaparátu), časosběrné cykly (fotografie jednoho místa vzniklé v průběhu několika let), zkoumající povahu skutečnosti nebo vztah mezi textem a obrazem. Feldmannovi práce spojuje chápání fotografie jako projekce touhy.

Záměrem výstavy je jak přiblížení díla významného německého umělce českému publiku, tak především zdůraznění významu konceptuální fotografie 70. let 20. století pro rozvoj současného umění. V galerii Langhans ve Vodičkově ulici můžete výstavu Hans-Petera Feldmanna Foto navštívit do 25. února 2007. Otevřeno je od úterý do neděle od 12 do 18 hodin.

Info: www.langhansgalerie.cz

AndreaARTSEMESTR ´07 by Katka
Leden 22, 2007, 8:04 pm
Filed under: Akce, Výtvarná úderka

11690266831.jpg

Jak už tomu každoročně bývá v tuto dobu, studenti uměleckých škol uzavírají zimní semestr svými klauzurními pracemi. Pozveme vás do budovy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kterou najdete na nám. Jana Palacha.

Přehlídka klauzurních prací Artsemestr ´07 proběhne od 24.1. do 31.1. 2007.
V tuto dobu se veřejnosti otevřou všechny ateliéry VŠUP a budou představeny práce, které vznikly v průběhu zimního semestru. S akcí Artsemestr ´07 proběhne již podruhé slavnostní předávání cen za nejlepší studentské práce kateder a jednotlivých ateliérů školy. Ateliéry Design výrobků I. a II. budou své práce tentokrát prezentovat v místě svého působení na detašovaném pracovišti ve Zlíně.

Protože instalace budou rozmístěny po celé budově, lze Artsemestr ´07 zároveň chápat jako dny otevřených dveří Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Slavnostní zahájení ARTSEMESTRu ´07 proběhne 24. 1. 2007 v 18:00 na hlavním schodišti budovy VŠUP
Výstava probíhá od rána 24.1. do 31.1. 2007 (včetně víkendu i pondělí)
od 10 do 18 hodin
budova Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
náměstí Jana Palacha 80, Praha 1

Malá rada na závěr: sledujte barevné balonky!

www.vsup.cz

KatkaHory, skály, kameny by ajuska
Leden 17, 2007, 4:46 pm
Filed under: Výtvarná úderka

Výstava Hory, skály, kameny v Českém muzeu výtvarných umění se zaměřuje na vývoj výtvarného umění v jeho zaměření na přírodu během 19. a 20. století. Specifický výtvarný pohled se mění od zkoumavého v osvícenství, bouřlivého v romantismu a střízlivého v realismu v 19. století, přes revoluční proměny vnímání reality v moderním umění  20. století až k postmoderní reakci a novoromantické touze po přírodě na konci 20.století a v dílech současných umělců. Užším tématem výstavy,jak název doslovně říká, jsou hory a kameny, čistě přírodní útvary působící tajemně a proto pro umělce byli a jsou často přitažlivým námětem.

Na výstavě v Českém muzeu výtvarných umění, v Husově ulici na Starém městě, jsou k vidění díla umělců malířů i sochařů A. Mánesa, J. Mánesa, J. Mařáka, A. Chittusiho, J. Šímy, J. Zrzavého, F. Muziky, O.Nejedlého, F. Skály, J.Róny, J.Koblasy a mnoha dalších. Výstava je ke shlédnutí do 4.2. 2007, otevřeno od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.

Info a podrobnosti: www.cmvu.cz

AndreaDále ve Školské by Katka
Leden 11, 2007, 9:53 am
Filed under: Aktuality

Výstavu Super Nature si nenechte ujít a pokud vám to bude málo, v tomtéž prostoru se budou konat také zajímavé projekce a přednášky, na které bych vás také ráda pozvala.

Ian Helliwell – 13. ledna v 19h

Brightonský filmař, zvukový experimentátor a výtvarný umělec pracující převážně s nalezeným filmovým materiálem a podomácku vyrobenými low-fi elektronickými nástroji představí průřez vlastní tvorbou krátkých filmů

Obrazy Helliwell doplňuje soundtrackem hraným na elektroakustické nástroje vlastní konstrukce, mj. The Megatherm a Hellioptical, které převádí obraz 8mm filmu na elektronický zvuk

Karel Císař: Co je to fotografie? Na okraj jedné knihy. – čt 25. leden v 18h

Je to první z cyklu komponovaných pořadů věnovaných vizualitě technických obrazů. Přednáška, diskuze, projekce filmu Alfred Hitchcock, Okno do dvora, 109 min., angl. s českými titulky.

Více: Smrt fotografie? Zkoumání povahy fotografie, příbuzných médií a jejich vztahu k výtvarnému umění. Průřez myšlením o fotografii… Hostem večera bude Karel Císař (nar. 1972 v Praze), pracuje ve Filozofickém ústavu AV ČR a na AVU v Praze.

Info: Školská 28

KatkaGH YEOH: Super*Nature by Katka
Leden 11, 2007, 9:46 am
Filed under: Výtvarná úderka

Chtěla bych vás v novém roce pozvat do univerzálního prostoru Školská 28. Do konce tohoto týdne nezapomeňte navštívit projekt jednoho člena novozélandské umělecké skupiny The Hyperthesis Visual Lab, jehož jméno je Yeoh Guan Hong.

Tento autor je v současné době hostem mezinárodního tvůrčího rezidenčního programu Otevřené ateliéry v Dolních Počernicích. a při této příležitosti je připravena tato výstava.

Pro skupinu The Hyperthesis Visual Lab, která už získala řadu významných ocenění, je charakteristická reflexe vztahu člověka, přírody a moderních technologií. Její členové se věnují grafickému designu, fotografii a digitálním médiím.

Ve Školské je 15 velkoformátových digitálních fotografií, které vznikaly hravým procesem abstrahování přírodních forem k hranici maximální jednoduchosti a čistoty. Yeoh Guan Hong prozkoumával podstatu přírodních struktur, jejich rovnováhu a harmonii.

o projektu více na www.hyperthesis.com/supernature
další info: Školská 28

KatkaEva Kmentová – Deník díla by ajuska
Leden 11, 2007, 9:22 am
Filed under: Výtvarná úderka

Deník díla je retrospektivní výstavou významné české sochařky 2. poloviny 20. století. Eva Kmentová (1928 – 1980) absolvovala VŠUP v Praze, byla členkou skupiny Trasa (dalšími členy – např. sestry Válovy, O. Zoubek, V.Preclík.., skupia se snažila vymezovat vůči totalizujícím tendencím v umění) a také manželkou sochaře Olbrama Zoubka. Eva Kmentová si celý život psala deník komentujíc v něm svou práci, proto takový název výstavy. Ve svém díle tato sochařka bezprostředně reagovala na podněty současnosti, a její díla stále působí jakousi naléhavostí. Ve své tvorbě Eva Kmentová nekonvenčně používala různé materiály, čímž také přispěla k rozšíření klasického pojmu sochařství do dalších rovin.

Autorčin tvůrčí vývoj se pohyboval od modernismu přes informel a novou figuraci až ke konceptuálním dílům. Významná je její tvorba od 60. let, kdy omezuje svá zobrazení na abstrahující znak a vytváří sádrové reliéfy, komponované z otisků a odlitků konkrétních předmětů, později i se stopami prstů, nohou, paží i celých postav. Na začátku 70. let se její výtvory tavrově ještě zjednodušují a v polovině let 70. pak vytváří svá sochařská díla z papíru. V posledním období 2. polovinně 70. let vytváří práce na pomezí kresby a plastiky s použitím vrstveného papíru.

Na výstavě v pražské Výstavní síni Mánes na Masarykově nábřeží 250 uvidíte nejen sádrová lidská torza, ale i např. betonové krajiny v blocích, či práce na papíře. Výstava Evy Kmentové v Mánesu potrvá od 5.12. do 27.1. 2007 a otevřeno je denně od 10 – 19 hodin. Informace nalznete také na www.galeriemanes.cz

Andrea